Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Młynarska 17, tel. 025 6447817Kierunki kształcenia

- Ratownik medyczny

- Asystent Osoby Niepełnosprawnej

- Opiekunka Dziecięca

- Technik Masażysta

- Opiekunka Środowiskowa

- Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

- Technik Usług Kosmetycznych

- Opiekun Medyczny

- Opiekun osoby starszej

- Technik Sterylizacji Medycznej


- Higienistka stomatologiczna


- Asystentka stomatologiczna

Regulamin rekrutacji

Pobierz podanie

 

RATOWNIK MEDYCZNY

 

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • postępowania w stanach zagrożenia życia
 • aktywnego uczestnictwa w ochronie życia i zdrowia poprzez organizację i udział w działaniach ratowniczych
 • popularyzowania wiedzy ratowniczej w różnych środowiskach
 • działania w specyficznych formach ratownictw
Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
 • jednostkach Pogotowia Ratunkowego
 • Szpitalnych Oddzialach Ratunkowych
 • Strazy Pozarnej
 • Policji
 • WOPR lub GOPR
Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:
 • stany zagrożenia życia
 • ratownictwo w zagrożeniach cywilizacyjnych i środowiskowych
 • dydaktyka ratownictwa
 • ratownictwo medyczne
 • medyczne zabiegi ratunkowe
 • anatomia z fizjologią
 • patologia
 • promocja zdrowia
 • psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język angielski zawodowy w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia
 • organizacja akcji ratunkowej
 • działania ratownicze w stanach zagrożenia życia
 • edukacja w ratownictwie
 • medyczne zabiegi w ratownictwie
 • opieka nad chorym w stanach zagrożenia życia


Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem IV - 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Z. 12 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie odbywa się pod koniec IV semestru.