Zespół Medycznych Szkół Policealnych

Medyczna Szkola Policealna im.prof. Zbigniewa Religi
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im.prof. Zbigniewa Religi
7


- Historia
- Kierunki kształcenia
- Wydarzenia

- Profilaktyka
- Plany zajęć
- Komunikaty
- Kontakt

 


Lp.

Data

Temat

 

1.      

 

3.09.2012r. godz.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

- inauguracja o godzinie 10.30

 

2.

 

10.09. 2012 godz. 14.00

Zespół wychowawczy

3.

 

13.09.2012r. godz.1300

(czwartek)

Rada Pedagogiczna

- zatwierdzenie planów pracy poszczególnych ogniw szkoły

4.

 

12.10.2012r. godz. 12.00

(czwartek)

 

 

 

Apel szkolny z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

-         wręczenie indeksów

 

5.

 

..10.2012r.

 

Spotkanie integracyjne uczniów i słuchaczy

 

6.

 

19. 10. 2012r.

 

Rada szkoleniowa

 

7.

1 listopad 2012r.

Święto  Zmarłych- dzień ustawowo wolny

8.

 

11.11.2012r.

 

 

 

Święto Niepodległości- dzień ustawowo wolny

- godz. 10. 00 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wolności

 

9.

 

30. 11.2012r. godz. 900

(piątek)

 

Dzień Promocji Zdrowia

 

10.

 

3. 12. 2012r.

Światowy Dzień Walki z AIDS

11.

21.12.2012r. godz. 1300

(piątek)

Poranek Bożonarodzeniowy - apel

 

12.

 

23 - 31.12.2012r.

Święta Bożego Narodzenia

Zimowa przerwa świąteczna

 

13.

 

06 styczeń 2013r.

Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

 

Poinformowanie o zagrożeniach ocen niedostatecznych

 

14.

 

06 .01.2013r.(niedziela)

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15.

 

10.01.2013r. godz.14.00

Wystawienie ocen  za I półrocze

Zebranie Zespołu Wychowawczego

 

16.

 

 

14. 01 2013r. godz.14.00

 

Rada klasyfikacyjna dla kierunków ZMSP

- zakończenie I semestru roku szkolnego 2012/2013

 

17.

 

 

 

18.01.2013r. godz.14.00

 

 

Rada  Pedagogiczna Plenarna

 

18.

 

21. 01.2013r.

Rozpoczęcie II semestru roku szkolnego 2012/2013

 

19.

 

26. 01. 2013 r.

 

Dzień Transplantologii

20.

 

28 stycznia-10 luty 2013r

 

Ferie zimowe

 

21.

 

.... 04 .2013r.

 

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa

 

22. 

 

 

8.03.2013r.godz.10.00

 

 

Dzień patrona szkoły prof. Zbigniewa Religi

Dzień Otwarty Szkoły

Światowy Dzień Zdrowia

 

23.

8.03. 2013r.

10.03.2013r.

Dzień Kobiet

Dzień Mężczyzn

24.

21.03 2013r.

I Dzień Wiosny

25.

 

27. 03. 2013r. godz. 1040

 

 

Poranek Wielkanocny-apel

 

26.

28 marca-2 kwietnia 2013r

 

Święta Wielkanocne

Wiosenna przerwa świąteczna

27.

03. 05. 2013r.

 

Rocznica Konstytucji 3 Maja

 

28.

20.05.2013r.

Poinformowanie o zagrożeniach ocen niedostatecznych

 

29.

Do 8. 06.2013r.

Wystawienie ocen  semestrom kończącym

 

30.

10. 06. 2013r. godz.14.00

Zespół wychowawczy

31.

12. 06.2013r. godz. 1400

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

32.

14.06.2013r.

Koniec zajęć dla klas kończących szkołę

 

33.

14. 06. 2013r.

 

Światowy Dzień Krwiodawstwa

34.

 

 

 

 Termin ustala OKE w Warszawie

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

- etap pisemny- 17.06.2013r.

-etap praktyczny-od 18.06.2013r

35.

24.06.2013r. godz14.00

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

36.

 

28. 06. 2013 r.godz. 1030

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły, semestry kończące składają przyrzeczenie

37.

28. 06. 2013 r. godz. 1000

(piątek)

Rada  Pedagogiczna Plenarna

 

38.

1. 07. 2013 r.

Uporządkowanie dokumentacji i sal

 

39.

1. 07 - 31. 08.2013r.

Ferie letnie

 

40.

.....08.2013 r.

Egzaminy poprawkowe

 - terminy ustala Rada Pedagogiczna

 

41.

.....08.2013r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne do ZMSP zgodnie

z Rozporządzeniem MKO

42.

.... 08. 2013r.

 

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

43.

30. 08. 2013r. godz. 1000

Plenarna Rada Pedagogiczna

 

44.

2 listopad, 30 listopad,8 marzec, 2maj, 31 maj, 17 czerwca 2013 r.

 

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

45.

11 listopad

06 styczeń

 1, 3 maj

 

 

Dni ustawowo wolne od zająć