Zespół Medycznych Szkół Policealnych

08-110 Siedlce, ul. Młynarska 17, tel. 025 6447817

- Historia
- Kierunki kształcenia
- Wydarzenia

- Profilaktyka
- Plany zajęć
- Komunikaty
- Kontakt


 

Sekretariat szkoły czynny

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00

w soboty zjazdowe w godz. 9.00 - 13.00

sprawy uczniowskie załatwia się  w godz. 10.00 - 14.00

 

 

ul. Młynarska 17, 08-110 Siedlce

025 644 78 17

fax. 025 633 64 10

 e-mail:

                  mspsiedlce@edukacja.mazovia.pl

 

 

 

Dyrektor mgr Urszula Łukasiewicz

Wicedyrektor

mgr Bożena Leszczyńska

Kierownik Szkolenia

Praktycznego

mgr Katarzyna Kot-Szubińska