Zespół Medycznych Szkół Policealnych

08-110 Siedlce, ul. Młynarska 17, tel. 025 6447817

- Historia
- Kierunki kształcenia
- Wydarzenia

- Profilaktyka
- Plany zajęć
- Komunikaty
- Kontakt

 


 

Pomocne w dydaktyce

Prawa człowieka - mgr K.Kot-Szubińska

Prawa i obowiązki ucznia -  mgr J.Sieplińska

Czy jesteś asertywny? - mgr A.Kwaśniewska

Styl życia, a zdrowie - mgr J.Sieplińska, mgr B.Łaziuk

Użądlenia - Artur Burdziłowski sem. II RM

Mięśnie działające na staw kolanowy - A.Kieczka, R.Pieńkowski sem. I TM

Mięśnie działające na stawy dalsze stopy - I.Jaszczuk, K.Skowron sem I TM