Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Młynarska 17, tel. 025 6447817

- Historia
- Kierunki kształcenia
- Wydarzenia

- Profilaktyka
- Plany zajęć
- Komunikaty
- Kontakt

Profilaktyka

Szkolny Program Profilaktyki 2007/2008

Ankieta dla młodzieży

Opracowanie ankiety

Narkotykom stop - prezentacja PowerPoint

Analiza badań - prezentacja PowerPoint

 

Mecz o Puchar Dyrektora Szkoły

 

 

Sesja naukowa

 

 

Konkurs plastyczny

 

 

 

Procedury postępowania nauczycieli szkoły policealnej w sytuacjach  zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem - prezentacja PowerPoint