REKRUTACJA 2012/2013

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

Przejmowanie dokumentów: od 2 lipca do 24 sierpnia 2012 roku.

 

Kierunek

Forma i cykl kształcenia

 

Ratownik medyczny

Ostatnia rekrutacja w  roku szkolnym 2012/2013(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 23 grudnia 2011r)

 

Dzienna / 2lata

Technik masażysta

Dzienna / wieczorowa / 2lata

Technik usług kosmetycznych

Dzienna / zaoczna / 2lata

Opiekun osoby starszej

Dzienna / wieczorowa / zaoczna / 2lata

Opiekunka dziecięca

Dzienna / wieczorowa / 2lata

Opiekun medyczny

Zaoczna / 1 rok nauki

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zaoczna / 1 rok nauki

 /

Pobierz: podanie do szkoły       

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2012/2013

 

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci liceów i innych szkół średnich. Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarz medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczenia się na danym kierunku.

 

O przyjęciu kandydata na I semestr decyduje łącznie:

a)   pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,:

    -  ocena z zachowania co najmniej poprawna - (0-4)

   -   motywacja przy wyborze kierunku kształcenia - ( 0-4 pkt )

    -  zainteresowania (pedagogiczne, psychologiczne, społeczne) – ( 0-4pkt  )

   -   działania na rzecz osób (niepełnosprawnych, chorych, zdrowych), wolontariat, turnusy rehabilitacyjne – ( 0-4 pkt )

   -   autoprezentacja ( kultura języka, jasność i płynność wypowiedzi, sposoby komunikacji) – ( 0-4 pkt )

b)   dodatkowe kryteria:

- wiedza ogólna o kraju i świecie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społecznej i zdrowotnej - ( 0-2 pkt )

- ocena z wychowania fizycznego - (0-4 pkt )

- kultura osobista - ( 0-4 pkt)

- karta pływacka - ( 0-1 pkt )

- sprawność fizyczna - (0-4)

 

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego


  rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na poszczególne kierunki

RATOWNIK MEDYCZNY       -       27 sierpnia (poniedziałek) godzina 10:00 sala 204

TECHNIK MASAŻYSTA          -       27 sierpnia (poniedziałek) godzina 10:00 sala 201

OPIEKUNKA DZIECIĘCA       -       27 sierpnia (poniedziałek) godzina 10:00 sala 16


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH                                                              - 28 sierpnia (wtorek) godzina 10:00 sala 201

OPIEKUN MEDYCZNY I ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ         - 28 sierpnia (wtorek) godzina 10:00 sala 20430 sierpnia (czrtek) - szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych na semestr pierwszy   roku  szkolnego 2012/2013.