Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Medyczna Szkola Policealna im.prof. Zbigniewa Religi
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im.prof. Zbigniewa Religi
Centrum Kształcenia Ustawicznego- Historia
- Kierunki kształcenia
- Wydarzenia

- Profilaktyka
- Plany zajęć
- Komunikaty
- Kontakt

 


 

Wydarzenia

30 sierpnia 2015r.

VI Bieg Siedleckiego Jacka

W dniu 30.08.2015 w naszym mieście odbyła się kolejna edycja Biegu Siedleckiego Jacka. Uczniowie III semestru kierunku technik masażysta pod kierunkiem nauczycieli wykonywali masaż sportowy oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi u osób biorących udział w biegu. Prezentowana była również bogata oferta edukacyjna naszej szkoły. Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.


galeria
29 sierpnia 2015r.

Piknik Rodzinny

Na placu przy parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach w godzinach 13.00- 18.00 odbył się I Rodzinny Piknik Trzeźwościowy „ Razem łatwiej”.

Wystąpiło wielu wokalistów i zespołów śpiewających m.in. ze Zbuczyna, Białki i z Chodowa. Najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji np. dmuchanej zjeżdżalni, basen z kulkami, zabaw chustą animacyjną, przeciąganiu liny, placu zabaw, a także wspólnego grillowania, popcornu, waty cukrowej czy lodów.

Uczennice kierunku technik usług kosmetycznych wraz z nauczycielami mgr Edytą Biaduń i mgr Sylwią Nowak malowały twarze dzieciom. Ta atrakcja cieszyła się największym zainteresowaniem wśród maluchów. Starsi chętnie korzystali z pokazów i nauki I pomocy, którą prezentował absolwent kierunku ratownik medyczny pod opieką dr Beaty Łaziuk .


galeria
23 sierpnia 2015r.

Gminne Dożynki w Mokobodach

23 sierpnia 2015 r. w parku przed kościołem pw. Św. Jadwigi uczniowie i słuchacze naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli prezentowali ofertę edukacyjną ucząc pierwszej pomocy, wykonując pomiar ciśnienia tętniczego, pokazy pielęgnowania dziecka. Ponadto goście naszego stoiska mogli otrzymać informacje na temat kierunków kształcenia i możliwości jakie stwarza nauka w naszej szkole.


galeria
30 czerwca 2015r.

Szersza oferta edukacyjna siedleckiego "MEDYKA"

galeria


Udział w akcji zbieramy złom kluczowy dla "BUDZIKA"galeria
26 czerwca 2015r.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

            Uroczystość zakończenia roku szkolnego w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godzinie 9.00 w kościele pw. Św. Stanisława B. M.. Następnie w sali gimnastycznej o godzinie 10.30 nastąpił dalszy ciąg uroczystości.
            Atmosfera była bardzo podniosła ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: Pani Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Mirosław Krusiewicz - dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Pan Arkadiusz Pękała - kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, Panie z Relaksowni -Salon Odnowy Biologicznej Katarzyna Stanisławowska Prezes Zarządu i Sylwia Ławecka absolwentki naszej szkoły kierunku technik masażysta, które założyły spółdzielnię socjalną gdzie nasi słuchacze odbywają praktyczną naukę zawodu oraz przedstawiciele pracodawców z branży stomatologicznej i kosmetycznej z którymi w bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę.
            Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani dyrektor Urszula Łukasiewicz. Następnie odbyło się wręczenie świadectw, nagród i wyróżnień 169 absolwentom z ośmiu klas kończących naszą szkołę. Po raz pierwszy mury naszej szkoły opuściło 20 absolwentek kierunku asystentka stomatologiczna.
            W dalszej części uroczystości nagrody i wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobrą frekwencję i pracę na rzecz szkoły i społeczności lokalnej otrzymali uczniowie i słuchacze 7 klas z I i II semestrów.
            Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez absolwentów. W tej uroczystości istotne były przemówienia Pani Marszałek Elżbiety Lanc, Emilii Błońskiej przedstawiciela absolwentów i przewodniczącej Samorządu uczniowskiego, przedstawiciela klas młodszych Izy Szumiec, przedstawiciela wychowawców Pani Edyty Biaduń.
            Wszystkie klasy na ręce Pani dyrektor przekazały pamiątkowe tablo.
           Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu absolwentki kierunku opiekunka dziecięca Pauliny Kędziory i uczennicy II semestru kierunku technik usług kosmetycznych Magdaleny Kniotek.

galeria
podziękowanie
21 czerwca 2015r.

VI Piknik Integracyjny " Sobótkowe spotkania'' w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach

            W niedzielę 21 czerwca 2015 roku Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach filia w Kukawkach zorganizował Piknik Integracyjny "Sobótkowe Spotkania". W uroczystości udział wzięła liczna delegacja uczniów, słuchaczy i nauczycieli naszej szkoły. Piknik rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji mieszkańców i gości. Mieszkańcy DPS wraz z terapeutkami powitali zebranych gości pieśnią Barka. Następnie Pani dyrektor ds. Terapeutyczno-Opiekuńczych Ewa Żurawska powitała zaproszonych gości. Pani Maria Leszczyńska prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, które jest właścicielem Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach filia Kukawki, nakreśliła sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce, z położeniem nacisku na sytuację chorych na Alzheimera i ich opiekunów. Podkreśliła, że mimo zobowiązania krajów Unii Europejskiej do opracowania narodowych Planów Alzheimerowskich, w Polsce droga do niego jest cały czas daleka. Omówiła działania rządu w zakresie polityki senioralnej. Przybliżyła akcję Europejskiej Organizacji Alzheimerowskiej wzywającą wszystkie kraje do zwiększenia środków na organizacje kompleksowych badań grup zagrożonych chorobami mózgu. Po części oficjalnej Pani Iwona Zajączkowska -Rędzińska, która prowadziła część artystyczną, zaprosiła do wspólnej zabawy. Gośćmi specjalnymi byli: Barbara Kurdej-Szatan, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Małgorzata Pieńkowska, Michał Malinowski. Koncertowali: Exaited, Yankes, Viesna, Kapela Podlaska, Preludium, Favorit Dzieci bawiły się wraz ze Sztuką Tworzenia - zabawy z bańkami mydlanymi, pokazy żonglerki i inne. Bardzo dużo osób odwiedziło nasze stanowisko. Wykonywaliśmy pomiary ciśnienia tętniczego, uczyliśmy zasad udzielania I pomocy w nagłych zdarzeniach. Uczennice kierunku technik usług kosmetycznych wykonywały makijaże okazjonalne oraz upiększające i rysunki na twarzach dzieci. Ponadto odwiedzający mogli skorzystać z masażu klasycznego, otrzymać informacje na temat kierunków edukacyjnych i możliwości jakie stwarza nauka w naszej szkole. Piknik był wspaniałą okazją do spotkania z podopiecznymi instytucji w których na co dzień odbywamy praktyki zawodowe.

galeria
20 czerwca 2015r.

XII Siedleckie Targi Pracy

            20 czerwca 2015 r. w Urzędzie Pracy w Siedlcach uczniowie i słuchacze naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli prezentowali ofertę edukacyjną ucząc pierwszej pomocy, wykonując pomiar ciśnienia tętniczego, masaż klasyczny i zabiegi kosmetyczne. Ponadto odwiedzający mogli otrzymać informacje na temat kierunków kształcenia i możliwości jakie stwarza nauka w naszej szkole.

galeria
17 czerwca 2015r.

Odpust ku czci Świętego Brata Alberta patrona kaplicy w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach

            17 czerwca 2015 roku odbyły się uroczystości odpustowe w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach. W uroczystościach tych wzięła udział delegacja nauczycieli, uczniów i słuchaczy naszej szkoły, którzy służyli pomocą jako wolontariusze. Wśród wyróżnionych wolontariuszy znalazła się uczennica naszej szkoły Natalia Pytlewska- IV semestr kierunek technik masażysta.

galeria
2 i 9 czerwca 2015r.

Szkolenie z I pomocy

            W dniach 2 i 9 czerwca 2015 r. na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu I pomocy dla Pań uczestniczących w kursie samoobrony. Zajęcia zostały podzielone na dwie części wykładową i ćwiczeniową. Pani Agnieszka Pątek - Gołębiowska przeprowadziła wykład z zakresu aktów prawnych oraz zasad bezpiecznego udzielania I pomocy w różnych stanach zagrożenia życia. Nauczane treści dotyczyły m.in. udzielania I pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, zadławienia, układania poszkodowanego nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej a także postępowania w przypadku napadu drgawek, rozpoznawania hipoglikemii i zasad postępowania oraz udzielania I pomocy w krwotokach . Następnie Panie Luiza Marzęcka - Strzałek i Aneta Dmowska - Pycka przeprowadziły zajęcia ćwiczeniowe, na których Panie z kursu samoobrony mogły doskonalić umiejętności niezbędne do ratowania życia człowieka.
31 maja 2015r.

IV Marsz dla życia i rodziny

galeria
30 maja 2015r.

Piknik Rodzinny w Przedszkolu nr 17 w Siedlcach

galeria
podziekowanie
27 maja 2015r.

Konferencja z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

            27 maja 2015 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach zorganizowała Konferencję z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Siedlce, samorządu terytorialnego oraz kierownicy placówek medycznych, pielęgniarki, położne oraz pielęgniarze i położni. Prelekcje wygłoszone podczas konferencji dotyczyły stanu pielęgniarstwa i położnictwa oraz prognoz dotyczących liczby przedstawicieli tego zawodu w przyszłości. Jednym z punktów programu było wręczenie pielęgniarkom i położnym odznaczeń samorządowych oraz wyróżnień Marszałka Województwa Mazowieckiego. W uroczystości uczestniczyła pani dyrektor Urszula Łukasiewicz i nauczyciele szkoły - Aneta Dmowska-Pycka oraz Jolanta Sieplińska. Pani Aneta Dmowska-Pycka otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za pracę na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych, natomiast pani Jolanta Sieplińska otrzymała z rąk dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Pana Dariusza Napiórkowskiego Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego za pracę na rzecz ratowania życia i zdrowia.

galeria 

26 maja 2015r.

Szkolenie z makijażu

            Dnia 26 maja 2015 r. na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zorganizowaliśmy szkolenie z makijażu dla Pań uczestniczących w kursie samoobrony. Nauczycielki naszej szkoły Pani Edyta Biaduń i Milena Reczko przedstawiły zasady, kolorystykę i technikę wykonywania makijażu dziennego, który kursantki mogłyby same wykonywać w warunkach domowych. Przedstawiona propozycja jest na tyle uniwersalna, że pasuje dla kobiet w każdym wieku, o różnym kształcie twarzy, typie kolorystycznym urody. Makijaż może służyć do szkoły, biura, pracy. Wykład uzupełniony był pokazem wykonywania makijażu przez uczennice kierunków technik usług kosmetycznych. Po zakończonym szkoleniu był czas na konsultacje i wskazówki dotyczące sposobu wykonywania makijażu i doboru kosmetyków. Mamy nadzieje, że każda z Pań wyniosła coś dla siebie i nabyte wiadomości i umiejętności dotyczące sposobów poprawy urody będą praktykowały w warunkach domowych.

galeria 

26 maja 2015r.

Festyn Rodzinny w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Siedlcach

            Dnia 26 maja 2015r. uczniowie II semestru kierunku technik usług kosmetycznych i technik masażysta w raz z opiekunem wzięli udział w Festynie Rodzinnym w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Siedlcach. Masażyści prezentowali przedszkolakom i ich rodzicom zasady udzielania pierwszej pomocy a kosmetyczki malowały farbami rysunki na twarzach dzieci.

galeria 

20 maja oraz 25 maja 2015r.

Wycieczki szkoleniowe kierunku Opiekun medyczny

            W dniach: 20 maj oraz 25 maj 2015 roku słuchacze kształcący się w zawodzie opiekun medyczny wraz z nauczycielami panią Bożeną Leszczyńską i panią Bożeną Wojda odwiedziły Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Oleśnicy oraz w Rudce. Wycieczki te pozwoliły słuchaczom poszerzyć horyzont wiedzy na temat opieki osoby chorej i niesamodzielnej oraz wspólne przebywanie było okazją do integracji i miłych wrażeń.

galeria19 maja 2015r.

Odwiedziły nas dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach

            19 maja 2015r.gościliśmy w naszej szkole dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20. Przedszkolaki zwiedziły pracownie: pielęgnacji dziecka, pierwszej pomocy, kosmetyki, wizażu oraz skorzystały z pokazów udzielania pierwszej pomocy. Głównym celem odwiedzin była atrakcja przygotowana przez uczennice II semestru kierunku technik usług kosmetycznych- malowanie buzi farbkami. Uczennice wykonywały rysunki na twarzach zgodnie z oczekiwaniami i prośbami dzieci. Każdy mały gość opuścił szkołę nie tylko z uśmiechem ale i rysunkiem na twarzy.

galeria


14 maja 2015r.

Nauka I pomocy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i z Autyzmem w Siedlcach

           
galeria
8 maja 2015r.

Targi Edukacyjne podczas VIII Jarmarku Św. Stanisława

            8 maja nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w Jarmarku Św. Stanisława- imprezie o charakterze targowo-wystawienniczym, przyciągającej rzesze mieszkańców Siedlec i okolic. Podczas Targów Edukacyjnych nasi uczniowie w ciekawy sposób prezentowali bogatą ofertę edukacyjną naszej szkoły. Osoby, które odwiedziły stanowisko Medyka mogły wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, przypomnieć sobie zasady udzielania I pomocy w nagłych zdarzeniach. Uczennice kierunku technik usług kosmetycznych wykonywały makijaże okazjonalne oraz upiększające i wykonywały rysunki na twarzach dzieci. Ponadto odwiedzający mogli skorzystać z masażu klasycznego, pokazów pielęgnowania niemowlęcia oraz otrzymać informacje na temat kierunków edukacyjnych i możliwości jakie stwarza nauka w naszej szkole.

galeria
3 maja 2015r.

224 rocznica Konstytucji 3 Maja

            Tegoroczne uroczystości rocznicowe obchodów uchwalenia Konstytucji odbyły się w niedzielę, 3 maja. Rozpoczęła je Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą w katedrze odprawił Ordynariusz Siedlecki ks. Bp Kazimierz Gurda. Następnie pochód przeszedł pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Uroczystości rozpoczęły się od wciągnięcia na maszt flagi i odśpiewania hymnu państwowego,. Z wieży ratuszowej trębacz odegrał hejnał . W uroczystościach wzięła udział delegacja z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

galeria29 kwietnia 2015r.

Wycieczka dydaktyczna uczniów kierunku technik masażysta

            W dniu 29.04.2015r. grupa uczniów sem. IV Technik Masażysta wraz z opiekunami mgr Moniką Jagiełło i mgr Anną Szyszkowską była na wycieczce w Warszawie. Celem wycieczki było zwiedzanie Fundacji Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" działającej pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. W trakcie zwiedzania jednego z ośrodków fundacji "BIOMICUS" uczniowie zapoznali się z pracą specjalistów różnych dziedzin między innymi: terapeutów SI, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów, masażystów. Uczestnicy mogli bezpośrednio zapoznać się ze specyfiką pracy z dziećmi oraz sprzętem używanym w Ośrodku.


24 kwietnia 2015r.

Szkolenie peelingi chemiczne

            Dnia 24 kwietnia 2015r. odbyło się szkolenie firmy Empire Skin Care Solution. W trakcie szkolenia były zaprezentowane i omówione produkty firmy. Peel Mission- to marka stworzona przez Empire Skin Care są to kosmetyki służące do wykonywania zabiegów mających na celu chemiczne złuszczanie naskórka (eksfoliacja), redukcji trądziku, przebarwień, blizn. To również toniki i maski na bazie kwasów służące do codziennej pielęgnacji skóry, jak i profesjonalne sera na bazie kwasu hialuronowego służące do odżywiania skóry. Szkoleniowiec firmy pani Agnieszka Bieńczak zaprezentowała zabiegi eksfoliacyjne z użyciem produktów firmy. Podczas spotkania każda z uczestniczek mogła przetestować na sobie zabiegi z użyciem kwasów, oraz mogła wykonać samodzielnie zabieg z użyciem peelingu chemicznego. Szkolenie było skierowane do uczniów kierunku dziennego i zaocznego II i IV semestru Technik Usług Kosmetycznych.

galeria16 kwietnia 2015r.

Wiosenne szkolenie pediatryczne opiekunek dziecięcych

            Dnia 16 kwietnia 2015r. słuchaczki kierunku opiekunka dziecięca wraz z opiekunem Panią mgr Bożeną Wojda wzięły udział w "Wiosennym Szkoleniu Pediatrycznym" w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Sp. zoo.

Tematyka dotyczyła :

1. Najczęstszych problemów u dzieci w pierwszym roku życia.
2. Oceny rozwoju dziecka.
3. Programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia.

Wszystkie uczestniczki szkolenia otrzymały certyfikaty.

galeria15 kwietnia 2015r.

Konkurs wiedzy z języka angielskiego zawodowego w usługach kosmetycznych

            Dnia 15 kwietnia odbył się Konkurs wiedzy z języka angielskiego zawodowego w usługach kosmetycznych, w którym wzięły udział uczennice oraz słuchaczki kierunku Technik usług kosmetycznych. Najlepszy wynik uzyskała uczennica semestru II Ewa Narojek, drugie miejsce zajęła uczennica semestru IV Aneta Wierzbicka, na trzecim miejscu znalazła się praca słuchaczki semestru IV zaocznego Marty Majszyk. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a laureatkom gratulujemy.14 kwietnia 2015r.

Dzień Otwarty Szkoły

            14 kwietnia odbył się Dzień Otwarty w naszej szkole. Osoby, które nas odwiedziły mogły zapoznać się z budynkiem naszej szkoły, bazą dydaktyczną, porozmawiać z nauczycielami , uczniami i słuchaczami. Celem tego dnia było zaprezentowanie kształconych zawodów medycznych i społecznych, pokazanie oraz tego jak w przyjaznych warunkach mogą kształcić się osoby młode i dorosłe.10 kwietnia 2015r.

Szkolenie produktowe firmy Ziaja

            Dnia 10 kwietnia 2015r. odbyło się szkolenie produktowe firmy Ziaja. Szkoleniowiec pani Iwona Baczyńska pokazała techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na okolicę twarzy, szyi i dekoltu, oraz na dłonie. W trakcie szkolenia były zaprezentowane i omówione produkty firmy. Marka Ziaja istnieje od ponad 25 lat. Firma Ziaja powstała z pasji i z chęci tworzenia preparatów leczniczych oraz kosmetyków pielęgnacyjnych o jak najprostszych, zbliżonych do naturalnych receptur, opartych na farmaceutycznym doświadczeniu. Szkolenie było skierowane do uczniów kierunku dziennego i zaocznego II i IV semestru Technik Usług Kosmetycznych.7 kwietnia 2015r.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

            Dnia 9.04.2015 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia . Tegorocznym hasłem jest Bezpieczeństwo żywności . A jego motywem przewodnim "Z pola na stół - uczyńmy jedzenie bezpieczniejszym"
Celem Światowego Dnia Zdrowia 2015 jest zapobieganie :
. Chorobom przenoszonym drogą pokarmową ( głównie zakaĽnym );
. Chorobom spowodowanym zanieczyszczeniami chemicznymi żywności;
Aby zachęcić społeczność szkolną do sprawdzania czy bezpieczny jest posiłek na talerzu, problematykę tę omówiły mgr Agnieszka Pątek - Gołębiowska i mgr Luiza Marzęcka Strzałek.

galeria
prezentacja1 kwietnia 2015r.

Wiosenna inscenizacja w Miejskim Żłobku w Siedlcach

            Dnia 1 kwietnia 2015 uczennice IV semestru kierunku Opiekunka dziecięca w ramach praktyki zawodowej w Miejskim Żłobku przygotowały i przedstawiły inscenizację pt. "Bajeczka na Wielkanoc". Słuchaczki samodzielnie przygotowały scenografię, stroje, recytowały i tańczyły z dziećmi. Teatrzyk obejrzały i nagrodziły gromkimi brawami dzieci i Panie opiekunki ze wszystkich grup.

galeria28 marca 2015r.

Szkolenie na temat współczesnych metody opieki nad chorymi z inkontynencją

           Dnia 28 marca 2015 r. odbyło się szkolenie z zakresu pielęgnacji osób z problemem inkontynencji, które skierowane było do słuchaczy II semestru kierunku Opiekun medyczny oraz Asystent osoby niepełnosprawnej. Inicjatorem spotkania była nauczycielka mgr Aneta Dmowska - Pycka. Nietrzymanie moczu i kału stanowi jeden z najczęstszych problemów pielęgnacyjnych u osób starszych. Od opiekunów tych osób oczekuje się umiejętności zapewnienia czystości oraz zabezpieczenia przed powikłaniami zdrowotnymi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zorganizowano specjalistyczne warsztaty w tym zakresie, które poprowadził fizjoterapeuta Pan Piotr Ruducha - przedstawiciel firmy IPSON. W programie spotkania uwzględniono rodzaje inkontynencji, czynniki ryzyka i ogólne zasady pielęgnacji. W trakcie szkolenia zaprezentowano nowoczesne wyroby i środki stosowane w opiece nad chorymi z tym problemem. Słuchacze zapoznali się także z właściwym zastosowaniem asortymentu i techniką zakładania wyrobów chłonnych. Szkolenie zakończyły liczne pytania i dyskusja, z której wynikło kilka praktycznych porad. Poza tym wszyscy otrzymali materiały edukacyjne i próbki omawianego asortymentu. Spotkanie poszerzyło wiedzę i umiejętności słuchaczy w aspekcie całościowej opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi.

galeria25 marca 2015r.

Wykład na temat Kolagenu

           Dnia 25 marca 2015 uczennice II i IV semestru Technik Usług Kosmetycznych uczestniczyły w zorganizowanym przez firmę farmaceutyczną wykładzie, którego tematem był Kolagen.

Pani Estera Semeniuk przybliżyła pojęcie kolagenu jako najważniejszego składnika budulcowego skóry, opowiedziała o jego wielu funkcjach , a także zaprezentowała produkty kolagenowe Colvita.

galeria20 marca 2015r.

VIII SIEDLECKIE TARGI EDUKACYJNE WYŻSZYCH UCZELNI "Ku przyszłości zawodowej"

            20.03.2015r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach. Odbyły się Targi Edukacyjne Uczniowie naszej szkoły, aby zachęcić tegorocznych absolwentów do zdobywana kwalifikacji w zawodach medycznych, i społecznych proponowali, zabiegi kosmetyczne, masaż klasyczny oraz pielęgnowanie niemowlęcia. Stoisko naszej szkoły cieszyło się dużym zainteresowaniem.

galeria13 marca 2015r.

Szkolenie –Nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych

            Leczenie Ran Przewlekłych” to szkolenie zorganizowane dla słuchaczy kierunku opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej. Wzięło w nim udział około 100 słuchaczy.

Szkolenie odbyło się 13 marca w naszej szkole. Przeprowadziła je pielęgniarka z oddziału chirurgii SPZOZ w Siedlcach Pani Jolanta Osłowska. Omówiła istotne kwestie związane z prawidłowym leczeniem przewlekłych owrzodzeń w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Uczestników zapoznała z aktualnymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran dotyczącymi właściwego postępowania pielęgnacyjnego wśród tych chorych. Przedstawiła najnowsze zdobycze w dziedzinie nowoczesnych technologii materiałów opatrunkowych wprowadzanych na światowy rynek medyczny w ostatnich latach .

galeria10 marca 2015r.

Upiększanie Gości z okazji Dnia Kobiet

           Dnia 10 marca 2015 uczennice II semestru kierunku Technik usług kosmetycznych w ramach zajęć z Pracowni kosmetyki wykonywały makijaże okazjonalne i zadbały o dłonie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Uczestniczki spotkania były bardzo zadowolone z niecodziennego, odświętnego wyglądu, gdyż okazją do upiększania był obchodzony w Ośrodku Dzień Kobiet. Na zakończenie spotkania uczennice wręczyły Paniom drobny upominek w postaci własnoręcznie wykonanych książeczek z domowymi przepisami maseczek pielęgnacyjnych.

galeria9 marca 2015r.

Dzień Patrona Szkoły

            W dniu 9 marca 2015r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona. W tym dniu uczniowie wszystkich semestrów pełnili wartę pod pamiątkową Tablicą Patrona Szkoły prof. Zbigniewa Religi. O godzinie 11.30 odbył się uroczysty apel. Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście, którzy współpracowali z prof. Zbigniewem Religą:

Pani prof.dr hab. med. Bibiana Mossakowska-wybitny chirurg dziecięcy, osoba rozmiłowana w swoim zawodzie. Pani profesor przez 30 lat prowadziła Oddział Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, członek wielu polskich i zagranicznych Towarzystw Naukowych, wychowawca kilkudziesięciu chirurgów dziecięcych, kawaler Orderu Uśmiechu i przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Pan Płk Pilot Kazimierz Pogorzelski prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, Szef Lotnictwa Wojsk Lądowych i Transportu Lotniczego. Był odpowiedzialny za przygotowanie samolotów i dobór lotników do pracy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych . Dowódca jednostki Misji Humanitarnej w Etiopii w latach klęski głodu.

Pan Ppłk Pilot Mirosław Czechowski sekretarz Stowarzyszenia Lotników Polskich. W 1984r. wraz z prof. Z. Religą zapoczątkował akcję "Serce", która polegała na współpracy Wojsk Powietrznych z klinikami zajmującymi się transplantacją.

Pani Grażyna Gmurzyńska członek stowarzyszenia Lotników Polskich.

Pan Ppłk Mirosław Czechowski podarował szkole swoje osobiste pamiątki z okresu 25 letniej współpracy z zakresu transportu samolotami wojskowymi narządów ludzkich do przeszczepów ramach "AKCJI SERCE".

Jednocześnie Pan Ppłk Mirosław Czechowski przekazał nam żołnierskie wyróżnienia za oddaną i wzorową służbę w Siłach Powietrznych na przestrzeni 40 lat. Są to:

. Statuetka Pomnika Lotników projekt Wyższej Oficerskiej szkoły Lotniczej w Dęblinie.

. Medal Stowarzyszenia Transplantacji "Serce za Serce".

. Znaczek Stowarzyszenia Transplantacji Serca z miedzi.

. Film na DVD pt. Akcja Serce i udział prof. Z. Religi w konferencji nt. "Bezpieczeństwa Lotów" z 1992r.

. Film DVD " Podarowane życie"

. Album -"samoloty na 1001 fotografiach"

. Pisemne podziękowania za wieloletnią współpracę pomiędzy Kliniką Kardiochirurgii w Zabrzu a wojskami lotniczymi w zakresie transportu narządów ludzkich.

. Biografia prof. Zbigniewa Religi.

. Książka pt "Szkoła marzeń" wydana przez WOSSP , Dęblin

. Obraz ze zdjęciem prof. Z. Religi z 1995r.

Wyżej wymienione pamiątki zostały przekazane celem umieszczenia ich w Izbie Pamięci.

galeria

Portal Podlasie24.pl

Portal Spin8 marca 2015r.

VI Rocznica śmierci profesora Zbigniewa Religi

            Dnia 8 marca 2015 roku w szóstą rocznicę śmierci prof. Z. Religi 15 osobowa delegacja naszej szkoły odwiedziła na warszawskich Powązkach grób swojego Patrona. Delegacja w imieniu całej społeczności szkolnej uczciła pamięć naszego patrona składając kwiaty i zapalając znicze. Przy grobie spotkała się z rodziną Profesora, Jego przyjaciółmi i współpracownikami , delegacją Szkoły Podstawowej w Miedniewicach, przedstawicielami Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, pacjentami profesora Religii , przedstawicielami Stowarzyszenia Lotników Polskich oraz Stowarzyszenia Transplantacji Serca.

galeria8 marca 2015r.

Wyjazd na Targi kosmetyczne

            Dnia 8 marca 2015 uczennice i słuchaczki kierunku Technik usług kosmetycznych wraz z opiekunami uczestniczyły w 18 Międzynarodowych Targach Kosmetycznych "Beauty Forum" w Warszawie. Wyjazd oprócz aspektu edukacyjnego związanego z poszerzeniem wiedzy i poznaniem nowości rynku kosmetycznego miał również wymiar prywatny. Panie mogły zakupić w atrakcyjnych cenach profesjonalne produkty i sprzęty kosmetyczne, aby móc póĽniej w warunkach domowych i szkolnych doskonalić umiejętności zawodowe.

galeria5 marca 2015r.

Lekcja Otwarta

            Dnia 5 marca 2015 podczas zajęć z Pracowni wizażu odbyła się lekcja otwarta, której tematem był "makijaż kobiety dojrzałej". Uczennice II semestru kierunku Technik usług kosmetycznych pod nadzorem opiekuna p. mgr Edyty Biaduń wykonały dzienny makijaż dojrzałym klientkom. Stosowały wszystkie zasady, w myśl których każda z Pań miała poczuć się atrakcyjnie, świeżo i młodo. Makijaż miał za zadanie podkreślić urodę klientek, ale także dodać im pewności siebie poprzez niecodzienny wygląd. Cel nasz został osiągnięty, gdyż Panie zadowolone z efektów pracy uczennic i opuściły zajęcia z uśmiechem na twarzy.

galeria1 marca 2015r.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

            W niedzielę 1 marca 2015 r. w Siedlcach odbyły się już po raz piąty miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Uroczystości rozpoczęły o godz. 10.00 Mszą Świętą w kościele garnizonowym w Siedlcach, której przewodniczył ks. płk Andrzej Dziwulski, kapelan garnizonu siedleckiego. Następnie kolumna złożona z pocztów sztandarowych, kompanii Wojska Polskiego, orkiestry wojskowej, władz samorządowych, młodzieży z siedleckich szkół i mieszkańców Siedlec przeszła pod Pomnik Żołnierzy V i VI Brygady Wileńskiej AK na Skwer Wileński gdzie miały miejsce główne uroczystości, w których wzięła udział delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym

galeria27 luty 2015r.

Szkolenie z depilacji woskiem Depileve

            Dnia 27 lutego 2015r. odbyło się szkolenie z zakresu depilacji woskiem firmy Depileve. Szkoleniowiec pani Agnieszka Suros - Płońska pokazała techniki depilacji za pomocą wosku twardego i miękkiego uwzględniając metodę paskową i bez paskową. W trakcie szkolenia były zaprezentowane i omówione produkty firmy. Marka Depileve to Światowy lider w depilacji profesjonalnej od ponad 30-stu lat obecna w 96 krajach na 6 kontynentach. Szkolenie było skierowane do uczniów i słuchaczy IV semestru kierunku Technik Usług Kosmetycznych.

galeria19 luty 2015r.

X Łosickie Spotkanie Edukacyjne

            W czwartek 19 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach odbyło się X Łosickie Spotkanie Edukacyjne. Swoją ofertę edukacyjną prezentowała również nasza szkoła. Uczniowie klas maturalnych i klas drugich łosickich szkół średnich mieli okazję poznać kierunki kształcenia i możliwości jakie stwarza nauka w naszej szkole oraz w innych 20 uczelniach z regionu. Podczas imprezy nasi uczniowie, poza materiałami informacyjnymi oferowali także zabiegi kosmetyczne, pokaz pielęgnowania niemowlęcia i masaż klasyczny . Oferta Medyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów.

galeria9 lutego 2015r.

Obchody Światowego Dnia Chorego zorganizowane przez Stowarzyszenie Transplantacji Serca

            Dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Medycznych Szkół Policealnych im prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach Pani Urszula Łukasiewicz uczestniczyła w Warszawie w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawioną przez Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. prof. dr hab. Stanisława Warzeszaka. Następnie w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się okolicznościowe spotkanie przedstawicieli organizacji pacjentów, duchowieństwa, osób działających na rzecz chorych, przedstawicieli służby zdrowia, członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Z okazji uroczystego spotkania Pani dyrektor Urszula Łukasiewicz otrzymała dyplom od Stowarzyszenia Lotników Polskich.

galeria
6 luty 2015r.

Zakończenie kształcenia w zawodzie ratownik medyczny

            06 lutego 2015 roku w Zespole Medycznych Szkół Policealnych Medycznych Szkołach Policealnych im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ostatnim absolwentom kierunku ratownik medyczny oraz zakończenia kształcenia w zawodzie ratownik medyczny.

W uroczystości udział wzięli: Pani Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Waldemar Baran -Kierownik Biura Edukacji Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dr Bożena Piechowicz - Rektor Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, prof. dr hab. Tamara Zacharuk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska - Dziekan Wydziału Przyrodniczego, prof. dr hab. Teresa Nesteruk, dr hab. Anna Charuta - wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, Pan Leszek Szpakowski- Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RM Meditrans w Siedlcach, Pan Marcin Kulicki- Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Pan Mirosław Leśkowicz- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, mł. bryg. mgr inż. Waldemar Rostek z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Pan Jacek Kobyliński- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach, mł. asp. Janusz Cabaj z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Pan Arkadiusz Pękala Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. Ogromną radość sprawili nam nasi absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach 1996-2015 i dziś odwiedzili szkołę po wielu latach - było miło powspominać, cieszyć się ich sukcesami i radościami.


Z kart historii:

           W dniu dzisiejszym dokonaliśmy podsumowania 21 letniej historii kształcenia w naszej szkole w zawodzie ratownik medyczny. Pierwszy rocznik ratowników medycznych rozpoczął naukę w naszej szkole dnia 1 września 1994 roku. Kierunek ten został otwarty na wniosek Pani dyrektor Danuty Łukawskiej. Ogółem naukę na tym kierunku ukończyło 583 absolwentów. Pierwszymi nauczycielami byli lekarze: Pan doktor Jan Dąbrowski, Maciej Kozłowski, Paweł Bełkowski i Pan doktor Zbigniew Pawlak oraz nauczyciele naszej szkoły: mgr Zofia Misior, Róża Konasiuk, Lidia Głuchowska, Jadwiga Siekierka, Stanisława Chodorowska - Kruk, Wiesława Jeznach, Alicja Zasuwik, Marek Boruc, Zbigniew Piwoński, Janusz Krechowski, Zofia Ciołczyk, Bożena Leszczyńska, Urszula Łukasiewicz, Bożena Wojda, Urszula Łazuga, Narcyza Ratajczak, Beat Łaziuk, Anna Kur, Anna Gołębiowska, Zofia Kopyść, Tomasz Krasowski, Agnieszka Piórkowska, Agnieszka Pątek Gołębiowska, Aneta Dmowska- Pycka, Luiza Marzęcka - Strzałek, Jolanta Sieplińska, Anna Chromińska, Jarosław Stosio, Sylwester Jarosiński, Halina Grzeszczuk. Nauczyciele zdobywali nowe kwalifikacje między innymi kończyli studia podyplomowe na Akademii Medycznej w Poznaniu z Medycyny Ratunkowej i Katastrof, specjalizacje z anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalizacje z medycyny ratunkowej. Wszyscy nauczyciele ukończyli kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii, kursy resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz liczne kursy organizowane przez Medycynę Praktyczną w Krakowie. Sukcesywnie doposażano pracownie w nowoczesne fantomy do resuscytacji, intubacji oraz innych zabiegów ratowniczych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywały się w dobrze wyposażonych placówkach tj. w Siedleckich Szpitalach: w Oddziale Intensywnej Terapii, Kardiologii, SOR, Bloku Operacyjnym, Oddziale Psychiatrii, w Pogotowiu Ratunkowym i Państwowej Straży Pożarnej.

           Patronem szkoły jest profesor Zbigniew Religa , jego osoba, dorobek zawodowy- to wartości, które towarzyszyły kadrze dydaktycznej przygotowując przyszłych ratowników medycznych do profesjonalnego pełnienia ról zawodowych.

           Dziś dla nas nadszedł smutny moment pożegnania się z tym trudnym, ale jakże pięknym zawodem, który znika z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej a przechodzi pod jurysdykcję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozostaną nam piękne karty historii zapisane przez uczniów i nauczycieli tego kierunku kształcenia i wdzięczna pamięć o wszystkich, którzy choć cząstkę swego serca i pracy pozostawili w naszej szkole.

            Szczególnie naszą pamięcią ogarniamy zmarłych nauczycieli: Panią mgr Stanisławę Chodorowską -Kruk, Pana dr Jana Dąbrowskiego i Macieja Kozłowskiego, Absolwentów: Marka Świderskiego, Marka Krygiera, Wojciecha Rostka, Adama Ostrejko, Pawła Sieczkiewicza oraz uczniów: Andrzeja Zbiecia i Michała Kurowskiego.

            Przez 21 lat uczniowie naszej szkoły pomagali, ratowali, uczyli innych pierwszej pomocy przynosząc dumę i radość, satysfakcję dla wszystkich, którzy z nimi pracowali w szkole i na placówkach szkoleniowych. Wielu naszych absolwentów ratuje zdrowie i życie nas, naszych bliskich pracując w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, co sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej z nich dumni i wdzięczni.

galeria
Kształcenie w zawodzie ratownik medyczny 1994-2015r (prezentacja video)
Wystąpienie opiekuna roku
Tygodnik Siedlecki Nr 6 z dnia 15 lutego 2015r.
Echo Katolickie Nr 7, 12-18 lutego 2015r.


5 luty 2015r.

Bal karnawałowy

            Dnia 5 lutego 2015r. już po raz czwarty w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Organizatorami balu byli Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach i Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach. W zabawie udział wzięli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, Domu Pomocy Społecznej "Dom Nad Stawami" w Siedlcach, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej. W ramach zajęć praktycznych opiekuna medycznego i asystenta osoby niepełnosprawnej słuchacze tych kierunków również uczestniczyli w imprezie. Uczniowie kierunków technik masażysta, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca byli obecni w ramach wolontariatu a nasi uczniowie, Maciej Boruc i Magdalena Kniotek zadbali o oprawę muzyczną.

galeria
Tygodnik Siedlecki Nr 6 z dnia 15 lutego 2015r.


13 listopad 2014r.- 9 styczeń 2015r.

Nauka I pomocy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach im. Kazimierza Wielkiego

            Uczniowie IV semestru kierunku Ratownik Medyczny pod kierunkiem nauczycieli przeprowadzili cykl szkoleń z zakresu I pomocy dla uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 4 Zajęcia odbywały się w Naszej Szkole od 13. 11. 2014 r. do 09. 01. 2015 r. i łącznie przeszkolono około 100 osób. Uczniowie liceum i technikum zostali nauczeni jak należy bezpiecznie udzielać I pomocy w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego, w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci i dorosłych, zadławieniu, krwotokach i drgawkach. Ćwiczenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym przez nas zajęciom ci młodzi ludzie zostali nie tyko uwrażliwieni na potrzebę udzielania I pomocy , ale także jej bezpiecznie udzielą jeśli zajdzie taka potrzeba.

galeria

18 grudnia 2014r.

Poranek Bożonarodzeniowy

           

galeria


24 listopad - 5 grudzień 2014r.

Akcja charytatywna "Dzieci - Dzieciom"

            Odpowiedzią na apel "Wspólnoty Polskiej" o przeprowadzenie akcji charytatywnej pod hasłem: "Dzieci - dzieciom - PACZKA ŚWIˇTECZNA" społeczność naszej szkoły uczestniczyła w zbiórce darów, w okresie 8-12.12.2014 r. Dary zostały przekazane do środowisk polskich na Białorusi i Ukrainie z okazji ŚWIˇT BOŻEGO NARODZENIA i NOWEGO ROKU 2015.

Podziękowanie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


24 listopad - 5 grudzień 2014r.

Akcja Góra Grosza

            W dniach 24 listopada - 5 grudnia na terenie naszej szkoły odbyła się zbiórka monet. Cel akcji Góra Grosza to zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem, szczególne podziękowanie dla Emilii Błońskiej z III semestru Technik Masażysta, Izy Szumiec i Katarzyny Wasilewskiej z I semestru Technik Usług Kosmetycznych oraz Klaudii Zając, Anny Maliszkiewicz i Elżbiety Mitury z I semestru Technik Masażysta.

galeria


28 listopada 2014r.

Dzień Promocji Zdrowia

            W dniu 28 listopada, jak co roku w naszej szkole odbył się Dzień Promocji Zdrowia pod hasłem "Zdrowy styl życia". Pani dyrektor Urszula Łukasiewicz przywitała zgromadzoną społeczność szkolną. Następnie Pani mgr Jolanta Sieplińska przedstawiła prezentację "Zdrowy styl życia". Kolejnym punktem programu było wykonanie naturalnej maseczki przez I semestr kierunku technik usług kosmetycznych . Uczennice również rozdały przepisy na domowe maseczki. Ula Kostyra z III semestru technik usług kosmetycznych wraz z koleżankami przeprowadziła gimnastykę, włączając całą publiczność. Uczniowie IV semestru kierunku ratownik medyczny Paweł Pułym i Grzegorz Gieruk zaprezentowali pierwszą pomoc, umożliwiając odbiorcom ćwiczenia pod kontrolą programu komputerowego. III semestr technik masażysta zainscenizował skecz "Kontrast między zdrowym a niezdrowym stylem życia". W dalszej części uroczystości Elżbieta Mitura z I semestru technik masażysta zapoznała widownię z prezentacją na temat "Wpływu odżywiania na organizm człowieka". Pan mgr Sylwester Jarosiński zaprezentował "Gimnastykę na krześle". I semestr kierunku asystentka stomatologiczna przygotował sesję plakatową "Zdrowy styl życia". Podczas uroczystości uczennice I TM - Klaudia Zając i Anna Michalczyk mierzyły masę ciała i określały BMI. Uczniowie wykonali sałatkę warzywną, owocową oraz sok ze świeżych jabłek, przynieśli domowe konfitury i inne przetwory. Na koniec odbyła się degustacja zdrowej żywności.

Artykuł - Echo Katolickie

galeria


27 listopada 2014r.

Szkolimy się

            W dniu 27 listopada,2014r. słuchaczki III semestru opiekunka dziecięca wraz z nauczycielem Panią .mgr Bożeną Wojdą uczestniczyły w szkoleniu " Resuscytacja niemowląt " zorganizowanym przez OIPiP w Siedlcach. Zajęcia prowadzone przez specjalistów z firmy " Medikur " obejmowały część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia na fantomie sposobów udzielania pierwszej pomocy niemowlętom w zainscenizowanych przez siebie sytuacjach.. Nabyte umiejętności będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia .

galeria


25 listopada 2014r.

Trzecia rocznica nadania szkole sztandaru i imienia profesora Zbigniewa Religi

            Dnia 25 listopada obchodziliśmy trzecią rocznicę nadania szkole sztandaru i imienia profesora Zbigniewa Religi najwybitniejszego polskiego kardiochirurga. Z tej to okazji Społeczność szkolna uczestniczyła we mszy św. w kościele pw. Św. Stanisława B.M. Następnie odbyła się uroczystość na sali gimnastycznej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Danuta Łukawska - dyrektor szkoły w latach 1991-2002, Pani dyrektor Zofia Ciołczyk- dyrektor szkoły w latach 2002-2012, mgr Jadwiga Siekierka - wicedyrektor w latach 1983-1988 , mgr Jan Szostek dyrektor szkoły w latach 1988-1991 oraz byli nauczyciele szkoły Panie: mgr Elżbieta Gawlik, mgr Zofia Patoleta, mgr Narcyza Ratajczak, mgr Halina Śmietanko i mgr Ewa Szarejko.
           Pani dyrektor Urszula Łukasiewicz podkreśliła, że jesteśmy dumni z noszenia imienia najwybitniejszego polskiego kardiochirurga Nasz patron ratował, leczył i dawał nadzieję - nie ustępował w walce o życie chorego. Uczennice III semestru Technik Masażysta: Anna Jaszczuk i Patrycja Szupłak przedstawiły prezentacje multimedialną podsumowującą 3 lata rozwoju szkoły od momentu nadania imienia.

prezentacja z uroczystości
galeria


25 listopada 2014r.

Nasi słuchacze na "Andrzejkach" w DPS "Nad Stawami" w Siedlcach

            W dniu 25 listopada, jak co roku słuchacze naszej szkoły wzięli udział w organizowaniu zabawy andrzejkowej w DPS "Dom nad Stawami "w Siedlcach. Zawsze chętnie uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach tej placówki . Słuchacze kierunków opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta odbywają tam praktyki zawodowe, dlatego potrzeby mieszkańców i personelu są nam szczególnie bliskie . Zabawa andrzejkowa była okazją do wspólnej zabawy i bliższych kontaktów z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi.

galeria


24 listopada 2014r.

Nauka I pomocy w Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Białkach

            Uczniowie IV semestru kierunku Ratownik Medyczny pod kierunkiem mgr Agnieszki Pątek - Gołębiowskiej przeprowadzili pokazy I pomocy w Zespole Oświatowo Wychowawczym w Białkach. Celem zajęć było przygotowanie młodych ludzi do prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzięki tym zajęciom uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum dowiedzieli się, jak należy zachować się w nagłych wypadkach , gdy jest zagrożone zdrowie lub życie ludzkie od momentu zdarzenia do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Uczniowie Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Białkach ćwiczyli pod naszym kierunkiem ułożenie w pozycji bezpiecznej, resuscytację krążeniowo - oddechową, postępowanie w zadławieniach i krwawieniu z nosa. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas wiadomości i umiejętności przyczynią się do uratowania komuś zdrowia lub życia.

galeria


21 listopada 2014r.

Szkolenie kosmetyczne

            W dniu 21 listopada odbyło się szkolenie kosmetyczne w formie pokazu przeprowadzone przez Panią Katarzynę Wróblewską wiceprezes Spółdzielni socjalnej "Relaksownia" w Siedlcach. Szkolenie skierowane było dla uczniów i słuchaczy III semestru kierunku Technik Usług Kosmetycznych. W trakcie spotkania odbył się pokaz pielęgnacji i stylizacji paznokci. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami wykonania: Manicuru Hybrydowego, Manicuru Japońskiego oraz metodami przedłużania płytki paznokciowej. Pani Katarzyna Wróblewska przedstawiła metodykę wykonywania poszczególnych zabiegów oraz z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie w branży kosmetycznej udzieliła praktycznych rad wpływających na poprawę jakości efektu upiększania paznokci. Szkoła planuje organizację systematycznych szkoleń, których celem będzie poszerzanie wiedzy uczniów i słuchaczy z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała.

galeria


15 listopada 2014r.

Koncert "Serce za serce"

           Dnia 15 listopada 2014r. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu nagrodziła swych darczyńców, przyjaciół oraz laureatów konkursów. Gala "Serce za serce", której inicjatorem był przed laty prof. Zbigniew Religa, odbyła się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W tym roku gwiazdami wieczoru byli członkowie chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. W koncercie uczestniczyła delegacja z naszej szkoły, którą reprezentowały dyrektor Urszula Łukasiewicz i pracownik administracji Hanna Nicewicz. W prezencie otrzymaliśmy książkę . Marii Trepińskiej "Religa. Świat wokół serca", która jest zbiorem opowieści dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii . Szkoła nasza otrzymała dedykację od dr Jana Sarny.


11 listopada 2014r.

Święto Niepodległości

            Obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyły się jak co roku w naszym mieście na Placu Wolności. Rozpoczęła je uroczysta msza św. koncelebrowana, której przewodniczył w kościele pw. Św. Józefa biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W uroczystości Święta Niepodległości wzięła udział delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym , która złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod Pomnikiem Wolności.

galeria


30 paĽdziernika 2014r.

Nauka pierwszej pomocy w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Siedlcach

            Uczniowie IV semestru kierunku Ratownik Medyczny pod kierunkiem nauczyciela pokazywali przedszkolakom w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Siedlcach jak należy bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy. Uczniowie na początku przypomnieli numery alarmowe i ogólne zasady bezpieczeństwa, a następnie nauczali grupę czterolatków i pięciolatków jak należy wzywać pomoc medyczną oraz układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Odbyły się również pokazy resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Przedszkolaki bardzo chętnie ćwiczyły , odpowiadały na zadawane pytania i uczestniczyły w scenkach wzywania pomocy medycznej. Dzięki zaangażowaniu uczniów Naszej szkoły już tak małe dzieci zostają uwrażliwione, że należy udzielać I pomocy i nie być obojętnym na cierpienie drugiego człowieka.

galeria


23 paĽdziernika 2014r.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień w drugiej edycji Konkursu im. prof. Zbigniewa Religi Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

            23 paĽdziernika 2014 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień w drugiej edycji Konkursu im. prof. Zbigniewa Religi przyznawaną przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Zaproszenie na nią otrzymała nasza Szkoła, którą reprezentowały kierownik szkolenia praktycznego Katarzyna Kot-Szubińska i nauczycielka Anna Krzewniak.
            Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą" jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Jej misję wspiera i promuje Beata Tyszkiewicz jako przewodnicząca Rady Programowej Fundacji. Ma ponad 25 000 podopiecznych - są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi z całego kraju. Najczęściej pochodzą one z ubogich rodzin.
            Patronem Programu Zdążyć z Pomocą jest prof. Zbigniew Religa. W bieżącym roku odbyła się 2 edycja konkursu jego imienia. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Anny Wajszczuk-Religi przyznała nagrodę lekarzowi, rehabilitantowi i placówce służbie zdrowia, wykazującej się wyjątkowym oddaniem w walce o życie i zdrowie małych pacjentów . Nominacje w kategoriach: "Wyjątkowy Lekarz", "Wyjątkowy Rehabilitant" i "Wzorcowa Placówka Służby Zdrowia" zgłaszali rodzice i opiekunowie podopiecznych Fundacji.
            Prezes Zarządu Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" przyznał także medale specjalne im. prof. Zbigniewa Religi dla prof. Anny Wajszczuk - Religi i płk Mirosława Czechowskiego, medale "Ecce Homo - Gloria Homini" dla Dominiki Kulczyk prezes zarządu Kulczyk Foundation i Juliusza Brauna, prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA. Statuetkę Eureka otrzymał Krzysztof Rak, scenarzysta filmu "Bogowie". Uroczystość poprowadziła Anna Popek i Michał Olszański.
Galę uświetnił występ gwiazdy sceny operetkowej Grażyny Brodzińskiej.
            A my miałyśmy zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Relacja z gali


21 paĽdziernika 2014 r.

Jubileusz 65-lecia powstania Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

            Dnia 21.10 Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie rozpoczęła obchody jubileuszu 65-lecia powstania i czwartej rocznicy nadania imienia. Gośćmi honorowymi tej uroczystości byli: Pani dr Anna Wajszczuk-Religa żona profesora Zbigniewa Religi, dr Jan Sarna - dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, płk Kazimierz Pogorzelski - prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich oraz Pan Henryk Kubiak, pacjent któremu 12 lat temu prof. Zbigniew Religa przeszczepił serce. W uroczystości uczestniczyła delegacja Szkoły Podstawowej im prof. Z. Religi w Miedniewicach oraz delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

galeria


18 paĽdziernika 2014r.

"Niewidzialna wystawa"

            Grupa słuchaczy kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunami uczestniczyła w "Niewidzialnej wystawie" znajdującej się w Milenium Plaza w Warszawie. Przez kilkadziesiąt minut poruszaliśmy się po mieście, w parku, po ulicy i w domu wykorzystując wszystkie inne zmysły niż oczy. Oprowadzał nas niewidomy Łukasz, który był wspaniałym przewodnikiem.

galeria


15 paĽdziernika 2014r.

Film "Bogowie" w kinie Helios

            Dnia 15 paĽdziernika społeczność naszej szkoły obejrzała w Kinie Helios film "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Pokazuje on trzy lata z życia profesora Zbigniewa Religi poprzedzające pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. Zobaczyliśmy z jakimi trudnościami zmagał się nasz Patron. Po projekcji filmu uczestniczyliśmy w spotkaniu z wyjątkowymi gośćmi: Panią dr n. med. Anną Wajszczuk- Religa-żoną prof. Zbigniewa Religi i Panem Henrykiem Kubiakiem- najstarszym pacjentem, któremu przeszczepiono serce.

Artykuł

Relacja ze spotkania na stronie kina Helios


13 paĽdziernika 2014r.

Dzień Edukacji Narodowej .

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się uroczysty apel w którym brała udział cała społeczność szkolna. Pani dyrektor Urszula Łukasiewicz nagrodziła nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W tym dniu uczniowie i słuchacze pierwszych semestrów otrzymali indeksy i złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

galeria


1 paĽdziernika 2014r.

Spotkanie integracyjne w ZMSP

            1 paĽdziernika 2014 r. nad Siedleckim Zalewem odbyła się impreza integracyjna całej społeczności szkolnej. Organizatorem był Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani mgr Anny Chromińskiej. Spotkanie upłynęło na wspólnym grillowaniu oraz towarzyskiej grze ,,Kalambury".

galeria


29 września 2014r.

Pogrzeb Pani profesor Stanisławy Chodorowskiej- Kruk -długoletniego nauczyciela naszej szkoły

            Dnia 25 września 2014r. po długiej chorobie zmarła Pani profesor Stanisława Chodorowska- Kruk długoletnia emerytowana nauczycielka i kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, wychowawca wielu pokoleń pielęgniarek, położnych, opiekunek dziecięcych i ratowników medycznych. Była jedną z pierwszych nauczycielek Medycznego Studium Zawodowego, które powstało w 1970 roku. Przepracowała w naszej szkole 28 lat od 1971 do 1999 roku. Uczyła przedmiotów zawodowych. Przekazywała wiedzę, umiejętności oraz kształtowała postawę zawodową przyszłych pracowników służby zdrowia. Była nauczycielką wymagającą, ale życzliwą. Z troską pochylała się nad tymi, którzy potrzebowali pomocy, wspierała uczniów, słuchaczy, koleżanki i kolegów. Przez 4 lata pełniła funkcje kierownika szkolenia praktycznego. Cieszyła się autorytetem zarówno wśród uczniów jak i pracowników szkoły. Zostanie w naszej pamięci jako wzór pedagoga oddanego młodzieży , z pasja realizującego swoje obowiązki. Dnia 29 września społeczność szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych.

galeria


24 września 2014r.

I pomoc w Przedszkolu w Mokobodach

            W dniu 24.09.2014r. uczniowie III semestru kierunku Ratownik Medyczny pod kierunkiem nauczyciela przeprowadzili w Gminnym Przedszkolu w Mokobodach szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia skierowane były do rodziców, nauczycieli oraz personelu zatrudnionego w tej placówce. Podczas szkolenia wskazano na najważniejsze aspekty udzielania pomocy, skupiono się na przedstawieniu zagadnień związanych z zadławieniem, zasadach wykonywania resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz ułożeniu pacjenta w pozycji bezpiecznej. Uczestnicy szkolenia słuchali z dużym zainteresowaniem, czynnie brali udział oraz wielokrotnie zadawali pytania.

galeria1 września 2014r.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

galeria


31 sierpnia 2014r.

V Bieg Jacka

            Dnia 31 sierpnia w naszym mieście już po raz piąty organizowany był Bieg Jacka. Uczestniczyli w nim uczniowie, absolwenci i pracownicy naszej szkoły wraz z rodzinami. Uczestnicy biegu chętnie korzystali z oferowanego przez nas masażu i pomiaru ciśnienia tętniczego. Uczniowie kierunku ratownik medyczny uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy oraz udzielali jej wyczerpanym po biegu zawodnikom. Myślę , że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie.

galeria


29 czerwca 2014r.

Integracyjny piknik rodzinny "Jesteśmy tacy sami"

galeria


 

  

Archiwum