Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Najważniejsze fakty z historii szkoły

 

1970

Zostaje otwarta Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa przy Liceum Ekonomicznym na ul. Cmentarnej w Siedlcach.

1972

Szkoła zmienia nazwę na Medyczne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa z siedzibą w Liceum Ekonomicznym przy ul. Oskara Lange 8.

1975

Powołane zostaje Medyczne Studium Zawodowe z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Siedlcach przy ul. Oskara Lange 8.

1982

Rozpoczyna działalność Wydział Technik Fizjoterapii i Higienistka Stomatologiczna.
Szkoła otrzymuje status samodzielnej szkoły.

1983

Powołanie Liceum Medycznego kształcące w zawodzie pielęgniarka. Szkoła ma siedzibę w Zespole Szkół Budowlanych Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Siedlcach.

1984

Powstaje Zespół Szkół Medycznych, a w nim Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe. Szkoła mieści się w swoim budynku przy ulicy Młynarskiej 17.

1988

1 września 1988 - powstaje Wydział Położnych.

1990

1 września 1990 - powstaje Wydział Pracownik Socjalny.

1992

1 września 1992 - powstaje V Liceum Ogólnokształcące.

1994

1 września 1994 - powstaje Wydział Ratownik Medyczny i Opiekunka Dziecięca.

1996

1 września 1996 - uruchomienie kształcenia w zawodzie Instruktor Higieny.

1997

31 sierpnia 1997 - likwidacja Wydziału Pielęgniarstwa Liceum Medycznego.

2001

1 października 2001 - nawiązanie współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie w zakresie kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim.

2002

31 sierpnia 2002 - likwidacja Zespołu Szkół Medycznych oraz Liceum Medycznego.
1 września 2002 - szkoła przyjmuje nazwę Medyczne Studium Zawodowe.

2003

1 września 2003 - uruchomienie kierunku kształcenia w zawodzie: Opiekunka Środowiskowa oraz Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.

2004

31 sierpnia 2004 - likwidacja V Liceum Ogólnokształcącego.
1 września 2004 - uruchomienie kierunku Technik Masażysta.

2005

1 września 2005 - uruchomienie kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej. 1 września 2005 - zostaje utworzony Zespół Medycznych Szkół Policealnych. W skład Zespołu wchodzi Medyczna Szkoła Policealna i Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych.

2007

1 września 2007 - otwarcie kierunku kształcenia Opiekun medyczny.

2009

1 września 2009 - otwarcie kierunku kształcenia Technik usług kosmetycznych.

2011

1 września 2011 - otwarcie kierunku kształcenia Opiekun osoby starszej.
1 września 2011 - szkoła przyjmuje nazwę Zespół Medycznych Szkół Policealnych Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach. 25 listopada 2011 - nadanie Medycznym Szkołom Policealnym sztandaru oraz imienia prof. Zbigniewa Religi

2013

01 września 2013 - uruchomienie kierunku kształcenia w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej

2014

01 września 2014 - uruchomienie kształcenia w zawodzie Asystentka Stomatologiczna

2015

31 sierpnia 2015 – rozwiązanie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach 01 września 2015 - utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzą Medyczne Szkoły Policealne im. prof. Zbigniewa Religi oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta