Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Samorząd uczniowski

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tworzą: Medyczne Szkoły Policealne im. prof. Zbigniewa Religi oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. W każdej szkole samorządy klasowe na początku roku szkolnego wybierają Rady Samorządu Uczniów i Słuchaczy. Członkowie Rad wyłaniają spośród siebie Zarząd Samorządu Uczniów i Słuchaczy, który reprezentuje całe CKZiU.

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIÓW I SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

samo

 

Przewodnicząca SUiS: Anna Michalczyk

Zastępca SUiS: Patryk Nasiłowski

Opiekun SUiS: mgr Anna Chromińska

Zastępca Opiekuna: mgr Magdalena Dymek

Rzecznik Praw Ucznia: mgr Luiza Marzęcka -Strzałek

 

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

 • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską.
 • Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych.
 • Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.
 • Samorząd współpracuje również z Samorządami Klasowymi.

IMPREZY SZKOLNE W ROKU 2016/2017

 • Dzień integracji w „Medyku”
 • VII Rocznica śmierci profesora Zbigniewa Religi
 • Dzień Promocji Zdrowia
 • Akcja „Góra grosza”- Zbieramy monety na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. • Akcja „Dzieci – Dzieciom” - zbiórka darów dla dzieci z środowisk polskich na Białorusi i Ukrainie.
 • Akcja „Oddawanie krwi”
 • Akcja Zbieram stare klucze dla „Budzika”
 • Akcja zbieramy nakrętki na rzecz pensjonariuszy z DPS-u w Siedlcach
 • Akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego – zbiórka zabawek, książek dla dzieci, które ucierpiały w pożarze.
 • Akcja ekologiczna: „Oddaj zużyty telefon komórkowy”.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta