Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Nauczyciele

DSC00163 1 

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

NAUCZANY PRZEDMIOT

1.       

Łukasiewicz Urszula

dyrektor,  zdrowie publiczne

2.       

Dmowska - Pycka Aneta

wicedyrektor, podstawy przedsiębiorczości,

działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

3.       

Kosianko Magdalena

kierownik szkolenia praktycznego, teoria masażu

4.       

Bałkowiec Urszula

przedmioty informatyczne

5.       

Biaduń Edyta

przedmioty zawodowe na kierunku Technik usług kosmetycznych

6.       

Bogdanowicz Monika

przedmioty zawodowe na kierunku Technik usług kosmetycznych

7.       

Chromińska Anna

nauczyciel bibliotekarz

8.       

Czuba – Krukowska

Beata

lekarz stomatolog, anatomia i patofizjologia narządu żucia, propedeutyka stomatologiczna

9.       

Dmowska Justyna

psychologia

10.     

Dymek Magdalena

język angielski zawodowy

11.     

Gołębiowska Agnieszka

doradca zawodowy

12.     

Grzegorek Piotr

język niemiecki zawodowy

13.     

Grzeszczuk Halina

język migowy

14.     

Jagiełło Monika

przedmioty zawodowe na kierunku Technik masażysta, nauczyciel BHP

15.     

Janakowska Maria

przedmioty zawodowe na kierunku Technik masażysta i Technik usług kosmetycznych, nauczyciel bibliotekarz

16.     

Jarosiński Sylwester

wychowanie fizyczne

17.     

Kowalczyk Dorota

przedmioty zawodowe na kierunku terapeuta zajęciowy

18.     

Kwaśniewska Agata

przedmioty zawodowe na kierunku Technik masażysta

19.     

Leszczyńska Bożena

przedmioty zawodowe na kierunku Opiekun medyczny, Higienistka stomatologiczna, Technik usług kosmetycznych, nauczyciel BHP

20.     

Łaziuk Beata

przedmioty zawodowe na kierunku Technik sterylizacji medycznej i Opiekun medyczny

21.     

Marzęcka- Strzałek Luiza

doradca zawodowy, przedmioty zawodowe na kierunku Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca

22.     

Nasiłowska Anna

przedmioty zawodowe na kierunku Higienistka stomatologiczna

23.     

Nowak Sylwia

przedmioty zawodowe na kierunku Technik usług kosmetycznych

24.     

Piórkowska Agnieszka

przedmioty zawodowe na kierunku Opiekun medyczny i Technik masażysta

25.     

Radomyska Beata

przedmioty zawodowe na kierunku Technik usług kosmetycznych

26.     

Reczko Milena

przedmioty zawodowe na kierunku Technik usług kosmetycznych

27.     

Rostkowski Grzegorz

wychowanie dziecka przez muzykę

28.     

Sieplińska Jolanta

przedmioty zawodowe na kierunku Opiekun medyczny i Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, nauczyciel bibliotekarz

29.     

Skorupka Joanna

przedmioty zawodowe na kierunku Technik usług kosmetycznych

30.     

Skorupska Anna

chemia kosmetyczna

31.     

Stefaniuk Kamila

przedmioty zawodowe na kierunku Higienistka stomatologiczna, wychowanie dziecka przez literaturę

32.     

Wilczyńska Anna

przedmioty zawodowe na kierunku Technik masażysta i Terapeuta zajęciowy

33.     

Wojda Bożena

przedmioty zawodowe na kierunku Technik masażysta, Opiekun medyczny, Opiekunka dziecięca, Terapeuta zajęciowy

34.     

Ziembowicz Monika

przedmioty zawodowe na kierunku Technik usług kosmetycznych

 

 

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl


Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta