Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Przedsiębiorczy absolwenci naszej szkoły otworzyli nową placówkę rehabilitacyjną

W sobotę 7 kwietnia w budynku Parku Wodnego w Siedlcach odbyła się uroczystość otwarcia nowej przychodni Sport Clinic PRO Actiwe . Na pacjentów czekają znakomici specjaliści od rehabilitacji,odnowy biologicznej i masażu. Wśród nich są nasi absolwenci kierunku technik masażysta INaszą szkołę reprezentowała Pani kierownik szkolenia praktycznego mgr Magdalena Kosianko. Chętnie podejmiemy współpracę z przychodnią w ramach praktycznej nauki zawodu  

Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu

Dnia 5.04 2018 roku już po raz trzeci Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Stoku Lackim wraz Kinem Helios zorganizował spotkanie propagujące wiedzę na temat autyzmu. W spotkaniu tym udział wzięły nasze uczennice IV semestru kierunku technik usług kosmetycznych wraz z nauczycielami.  

„ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLACH

Dnia 6 kwietnia 2018 r., już po raz kolejny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach miały miejsce obchody Światowego Dnia Zdrowia, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich ”. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika i Mazowieckiego Kuratora Oświaty Panią Aurelie Michałowską. Patronat medialny nad uroczystością sprawowały: Radio Eska, Katolickie RadioPodlasie, Portal Podlasie 24, Telewizja Wschód i Echo Katolickie.
Konferencja odbyła się przy współpracy takich partnerów jak: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. Z o.o. w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. 
Konferencję uroczyście otworzyła Pani Dyrektor CKZiU Urszula Łukasiewicz, która bardzo serdecznie powitała gości oraz wszystkich obecnych na sali. 
Część naukową rozpoczęła mgr Agnieszka Piórkowska - nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach tematem "Wstęp do zdrowia", w który przybliżyła różne koncepcje podejścia do zdrowia na przełomie wielu lat. 
Następnie mgr Ewa Witkowska – naczelna pielęgniarka Mazowieckiego Szpitala im. dr T. Dunina Rudce sp. z o. o. omówiła „Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej” 
W kolejności lek . Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno – Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach przedstawił „Nowe podejście do opieki zintegrowanej” na przykładzie własnej placówki.
Mgr Ewa Prokurat – położna Centrum Medyczno – Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach zreferowała „Efektywny skrining chorób onkologicznych na przykładzie raka szyjki macicy”. 
Kolejna prelegentka dr Patrycja Soszyńska – Zielińska – adiunkt Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach przybliżyła temat –„Leki OTC a suplementy diety”. 
„Edukacja zdrowotna jako działanie inkluzyjne w szkołach” to temat, który omówiła dr Ewa Jówko Adiunkt Uniwersytetu przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. 
Następnie studentki Koła Naukowego Pielęgniarstwa z Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach przeprowadziły krótki quiz na temat zdrowia. 
Na koniec studenci z grupy MOGę (CKiRON) migali muzykę pod kierunkiem mgr Haliny Grzeszczuk nauczycielki naszego Centrum. 

NASZA HIGIENISTKA EDUKUJE PRZEDSZKOLAKÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ

Uczennica kierunku Higienistka stomatologiczna, Kinga Orzyłowska, na zaproszenie Dyrekcji placówki oświatowej w Radzikowie Wielkim przeprowadziła wśród przedszkolaków zajęcia z higieny jamy ustnej. Promowanie zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem przez najmłodszych odbiorców. Dzieci bardzo chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak prawidłowo szczotkować zęby, co jeść aby nasze zęby były mocne i jak najdłużej nam służyły. Wiedza dzieci została nagrodzona imiennymi dyplomami.  

Uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych w Stowarzyszeniu Lotników Polskich

Dnia 21 marca Pani dyrektor Urszula Łukasiewicz uczestniczyła w spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Tradycyjnie przyjęcie odbyło w sali Awiator w I Bazie Lotnictwa Transportowego. Spotkanie było okazją do złożenia wzajemnych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności. Szczególnie wiele życzeń zdrowia i dobrej kondycji otrzymał Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich płk pil. Kazimierz Pogorzelski. 

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl


Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta