Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

NASZA UCZENNICA Z KIERUNKU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA EDUKUJE RODZICÓW W SZKOLE RODZENIA

Higienistka stomatologiczna to osoba, do której należy m.in. edukacja w zakresie higieny jamy ustnej oraz wykonywanie zabiegów o charakterze higienicznym i profilaktyko-leczniczym. Dlatego też, nasza uczennica Kierunku Higienistka stomatologiczna Katarzyna Wasilewska w dniu 19 marca bieżącego roku uświadamiała mamy i tatusiów uczęszczających do szkoły rodzenia jaki mają wpływ na uzębienie własne i swoich dzieci. Przeprowadziła także instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci i dorosłych.  

Medyk Uczestniczy w VI Wiosennym Turnieju Boccia

W dniu 11 kwietnia słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy i Opiekun medyczny wraz z opiekunami wzięli udział w VI Wiosennym Turnieju Boccia O puchar Dyrektora „ Domu Nad Stawami” w Siedlcach. Drużyna naszej szkoły w składzie: Katarzyna Marciszewska. Dominika Bocian, Kazimiera Kruś oraz Karol Kulik, rywalizowała z drużynami reprezentującymi liczne placówki sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
Ważnym aspektem tego typu imprez jest możliwość integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych. Nasza szkoła chętnie bierze udział w przedsięwzięciach, których ideą jest integracja społeczna.  

Przedsiębiorczy absolwenci naszej szkoły otworzyli nową placówkę rehabilitacyjną

W sobotę 7 kwietnia w budynku Parku Wodnego w Siedlcach odbyła się uroczystość otwarcia nowej przychodni Sport Clinic PRO Actiwe . Na pacjentów czekają znakomici specjaliści od rehabilitacji,odnowy biologicznej i masażu. Wśród nich są nasi absolwenci kierunku technik masażysta INaszą szkołę reprezentowała Pani kierownik szkolenia praktycznego mgr Magdalena Kosianko. Chętnie podejmiemy współpracę z przychodnią w ramach praktycznej nauki zawodu  

Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu

Dnia 5.04 2018 roku już po raz trzeci Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Stoku Lackim wraz Kinem Helios zorganizował spotkanie propagujące wiedzę na temat autyzmu. W spotkaniu tym udział wzięły nasze uczennice IV semestru kierunku technik usług kosmetycznych wraz z nauczycielami.  

„ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLACH

Dnia 6 kwietnia 2018 r., już po raz kolejny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach miały miejsce obchody Światowego Dnia Zdrowia, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich ”. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika i Mazowieckiego Kuratora Oświaty Panią Aurelie Michałowską. Patronat medialny nad uroczystością sprawowały: Radio Eska, Katolickie RadioPodlasie, Portal Podlasie 24, Telewizja Wschód i Echo Katolickie.
Konferencja odbyła się przy współpracy takich partnerów jak: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. Z o.o. w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. 
Konferencję uroczyście otworzyła Pani Dyrektor CKZiU Urszula Łukasiewicz, która bardzo serdecznie powitała gości oraz wszystkich obecnych na sali. 
Część naukową rozpoczęła mgr Agnieszka Piórkowska - nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach tematem "Wstęp do zdrowia", w który przybliżyła różne koncepcje podejścia do zdrowia na przełomie wielu lat. 
Następnie mgr Ewa Witkowska – naczelna pielęgniarka Mazowieckiego Szpitala im. dr T. Dunina Rudce sp. z o. o. omówiła „Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej” 
W kolejności lek . Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno – Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach przedstawił „Nowe podejście do opieki zintegrowanej” na przykładzie własnej placówki.
Mgr Ewa Prokurat – położna Centrum Medyczno – Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach zreferowała „Efektywny skrining chorób onkologicznych na przykładzie raka szyjki macicy”. 
Kolejna prelegentka dr Patrycja Soszyńska – Zielińska – adiunkt Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach przybliżyła temat –„Leki OTC a suplementy diety”. 
„Edukacja zdrowotna jako działanie inkluzyjne w szkołach” to temat, który omówiła dr Ewa Jówko Adiunkt Uniwersytetu przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. 
Następnie studentki Koła Naukowego Pielęgniarstwa z Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach przeprowadziły krótki quiz na temat zdrowia. 
Na koniec studenci z grupy MOGę (CKiRON) migali muzykę pod kierunkiem mgr Haliny Grzeszczuk nauczycielki naszego Centrum. 

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta