Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

„Programowanie w szkole”

Dnia 8 czerwca 2016 roku nasza nauczycielka mgr Magdalena Kosianko uczestniczyła w Wojewódzkiej konferencji „Programowanie w szkole”, która odbyła się w Warszawie w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Organizatorem było Kuratorium Oświaty w Warszawie. Konferencja dotyczyła pilotażowego wdrażania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne.

Podczas spotkania pan prof. Maciej Sysło zapoznał uczestników z propozycją nowej podstawy programowej przedmiotów informatycznych opracowaną prze Radę Informatyzacji Edukacji działającą przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie pani Bogumiła Bogucka- Osińska przedstawiła zasady zgłaszania innowacji pedagogicznych w kontekście prawa oświatowego.

Ważnym i ciekawym punktem konferencji były prezentacje przygotowane przez nauczycieli warszawskich szkół , którzy przekazali swoje doświadczenia, osiągnięcia i ciekawe pomysły w zakresie nauki programowania w szkołach na różnym etapie nauczania.

Na koniec Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przedstawił swoją ofertę szkoleń dla nauczycieli w ramach wspomagania ich w podjęciu się zadania nauczania programowania.

Msza święta w intencji Państwa Antoniny i Eugeniusza Mąki

5 czerwca 2016 roku dyrektor szkoły Urszula Łukasiewicz i wicedyrektor Bożena Leszczyńska brały udział we mszy świętej, która odbyła się w kościele Garnizonowym w intencji Państwa Antoniny i Eugeniusza Mąki oraz dalszej części uroczystości, która odbyła się w rodzinnej atmosferze. Pani Antonina i Pan Eugeniusz, to ludzie o wielkim sercu zaangażowani w krzewieniu idei bezinteresownej pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Odwiedzają naszą szkołę, uświetniając swoją obecnością uroczystości szkolne. Ta przyjaźń rozpoczęła się w latach 90 – tych, kiedy to uczennice naszej szkoły kierunku pielęgniarstwa w ramach wolontariatu opiekowały się w środowisku domowym mamą pani Antoniny, która chorował a na chorobę Alzheimera.

Życzymy Państwu dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach oraz odwzajemnienia od ludzi tego dobra, które od Państwa płynie w każdej chwili.

Nasza Szkoła w czołówce stypendiów dla uzdolnionych!!!

W dniu 10 czerwca 2016 r. w siedzibie MSCDN Wydział Siedlce, odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe na temat projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Głównym prelegentem była Pani Zofia Dembska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Posiedzenie obejmowało przekazanie istotnych informacji dotyczących warunków uczestnictwa w projekcie oraz konstruowania i realizacji indywidualnego planu rozwoju zawodowego ucznia. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie zdolności oraz motywacji do dalszego rozwoju uczniów poprzez udzielenie im wsparcia finansowego. Nasza Szkoła znajduje się w czołówce liczby stypendystów na terenie województwa mazowieckiego. Już po raz drugi będziemy ubiegać się o przyznanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Mamy nadzieję, że i tym razem wysiłek edukacyjny i ogromne zainteresowanie zdobywanym zawodem zostaną docenione. Projekt pozwoli im podnieść kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy. Na spotkaniu podkreślono, że za sukcesem każdego ucznia stoi nauczyciel. Nasza Kadra pedagogiczna niezwykle angażuje się w rozwój każdego z nich, to ludzie z pasją, chętnie sprawujący opiekę nad stypendystą. Dobro każdego ucznia traktują jako podstawowy obowiązek zawodowy. Mimo, że rola ta nie jest łatwa, ponieważ wymaga podejmowania wielu zadań, z zaangażowaniem poświęcają swój czas po to by umożliwić jak najlepszy rozwój swoim wychowankom. Udział w projekcie postrzegamy jako ogromne wyróżnienie dla wspólnego wysiłku w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Zatem potencjalni stypendyści i w tym roku będą mogli liczyć na wsparcie naszych nauczycieli.

„Przebaczenie i pojednanie w rodzinach dotkniętych uzależnieniami”

Dnia 09.06.2016 roku odbyła się konferencja pt. „Przebaczenie i pojednanie w rodzinach dotkniętych uzależnieniami” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Szansa” . Prelekcję wygłosił ks. Marek Dziewiecki. Z ramienia szkoły wzięły udział wice dyrektor Bożena Leszczyńska i nauczyciel Agata Kwaśniewska przewodnicząca Zespołu ds. Szkolnej Profilaktyki

V MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W SIEDLCACH

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w marszu promującym wartości życia i rodziny. Po mszy świętej pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka przemaszerowaliśmy spod siedleckiej Katedry w stronę Amfiteatru wraz z kilkuset innymi osobami, dla których obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, potrzeby rodzin wielodzietnych, wsparcie małżonków starających się o dziecko i rodziców po stracie maleństwa są ważnymi sprawami. Uczestnicy marszu modlili się w tych intencjach idąc ulicami miasta. Następnie na łące przed Amfiteatrem wzięliśmy udział we wspaniałej zabawie. Na stoisku naszej szkoły rodziny biorące udział w konkursach mogły zdobyć sprawność MEDYKA odpowiadając na pytania dotyczace zdrowia, higieny i I pomocy oraz MALARZA -po wykonaniu małego arcydzieła np. na przedramieniu dziecka lub rodzica. Ponadto odwiedzający nas korzystali z masażu, pomiarów ciśnienia tętniczego, malowania twarzy oraz nauki I pomocy, w czym pomagali nam harcerze z ZHR. Ogromną radość sprawiło nam wspólne spędzenie czasu z mieszkańcami naszego miasta.

Czytaj więcej...

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta