Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Psychomotoryka Empowermentu®

 

Twórcami tego konceptu są: Jolanta i Andrzej Majewscy. Psychomotoryka Empowermentu® jest metodą Integratywnego Pedagogiczno-Teraputycznego Wspieranie Rozwoju.  Opiera się na podejściu Empowerment, podmiotowym podejściu Zimmer koncentrującym się na dziecku, pedagogice holistycznej, teorii osobowości skoncentrowanej na kliencie według Carla Rogersa, Teorii przywiązania oraz Transgresyjnej koncepcji człowieka według Józefa Kozieleckiego. 

Metoda ta wspomaga pracę z klientem poprzez poprawę percepcji i ruch. Dynamizuje procesy rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychologiczno-emocjonalnego.

Wspiera rozwój indywidualnych kompetencji dotyczących świadomości siebie, korzystania z otaczających przedmiotów, materiałów oraz nawiązywania i utrzymanie prawidłowych relacji społecznych.

Kurs trwa -  20 godzin dydaktycznych

Koszt kursu – 699 zł/os. / 629 zł on-line

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632) oraz CERTYFIKAT TERAPEUTY PSYCHOMOTORYKI Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki. Certyfikat daje uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą psychomotoryki.

Szklenie prowadzone przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Psychomotoryki.

Prowadzący:

Dr Andrzej Majewski Psychomotoryk i Motopedagog. Posiada specjalistyczne wykształcenie: terapia metodą M. Frostig, Psychogerontologia, Heilpadagogik (pedagogika specjalna). Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie (Erlangen-Norymberga) dotyczyła nowych założeń wspierania w pedagogice i terapii. Przez wiele lat prowadził praktykę adresowaną między innymi do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. Ceniony wykładowca niemieckich uczelni wyższych (Norymberga, Monachium) oraz polskich (Wrocław). Autor licznych artykułów i książek specjalistycznych. Wraz z żoną Jolantą opracowali autorską koncepcję „Integratywnego pedagogiczno-terapeutycznego wspierania rozwoju” określaną „psychomotoryką empowermentu”. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki, autor kursów i szkoleń, prowadzi wykłady gościnne w Polsce i Niemczech.

i

Jolanta Majewska - Psychomotoryk i Motopedagog. Psychoterapeutka terapii systemowej dla dzieci i młodzieży, par, rodzin i zespołów (DGSF – niem). Mediator zorientowany na klienta. Wieloletnia dyrektorka niemieckiego Interdyscyplinarnego Ośrodka Terapii i Rahabilitacji (Schwabach). Autorka licznych artykułów i książek specjalistycznych. Wraz z mężem Andrzejem opracowali autorską koncepcję „Integratywnego pedagogiczno-terapeutycznego wspierania rozwoju” określaną „psychomotoryką empowermentu”. Prowadzi kursy, warsztaty oraz wykłady gościnne w Polsce i Niemczech. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki, autorka kursów i szkoleń, prowadzi wykłady gościnne w Polsce i w Niemczech.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • nauczycieli przedszkoli i szkół,
 • wychowawców,
 • psychologów,
 • logopedów,
 • fizjoterapeutów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • specjalistów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych
 • studentów kierunków pedagogicznych

Dzięki szkoleniom będziesz miał możliwość:

 • Zdobycia aktualnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym osób prowadzących,
 • Zapoznanie z europejskimi koncepcjami psychomotoryki,
 • Natychmiastowego i długofalowego praktycznego weryfikowania swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć,
 • Zdobycia umiejętności prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością,
 • Program kształcenia zawiera nowoczesne i nowatorskie treści, nie występujące w innych ofertach (np. e-psychomotoryka). Jesteśmy PIERWSI. Możesz się przekonać,
 • Zdobycia impulsu do własnego indywidualnego rozwoju zarówno w zakresie holistycznego postrzegania drugiego człowieka, ale również wypracowaniu własnej postawy.

Podczas kursu zapraszamy na słodką przerwę kawową 😊

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta